Сигаретний Патрiарх


Сигаретний Патрiарх

«Експрес»  вирiшив дослiдити вельми неоднозначне минуле  предстоятеля РПЦ, людини, яка, на думку деяких експертiв, в найближчому майбутньому матиме iстотний вплив на розвиток подiй у нашiй країнi.

«Гуманiтарнi» сигарети — на благо Церкви

Ця iсторiя почалася задовго до того, як Кирило зiйшов на патрiарший престол РПЦ. Нинi про «бурхливу молодiсть» тодi ще митрополита Кирила в Росiї вголос майже нiхто не згадує — ну просто якось не пасує говорити, що Святiйший — з грiхами. Однак, як то кажуть, «iз пiснi слiв не викинеш» — про сумнiвну бiзнесову дiяльнiсть нинiшнього Патрiарха, котра процвiтала в 90-тi роки пiд прикриттям Церкви, збереглося чимало фактiв.

1997 року росiйський iнформацiйний простiр сколихнула серiя скандальних розслiдувань журналiста Сергiя Бичкова, опублiкованих у газетi «МК». Саме ця людина вперше насмiлилася вiдкрито заявити: Росiйська Православна Церква «приторговує» контрабанднимим сигаретами й має вiд цього сотнi
мiльйонiв доларiв прибутку! А провадить активну комерцiйну дiяльнiсть Вiддiл зовнiшнiх церковних зносин, який на той час уже кiлька рокiв очолював авторитетний митрополит Кирило.

Власне, своє особливе становище серед вищих церковних служителiв
Володимир Гундяєв (справжнє iм’я теперiшнього патрiарха) i заслужив
завдяки органiзацiї бiзнесової дiяльностi ВЗЦЗ. Ще б пак! Розграбованiй i понiвечинiй радянською владою Церквi грошi тодi були вкрай потрiбнi. I Кирило, як нiхто iнший, знав, де їх узяти.

Автор скандального журналiстського розслiдування викрив митрополита Кирила у куруваннi заробляння грошей не зовсiм «благими» способами — масштабною контрабандою i торгiвлею шкiдливим для здоров’я людей товаром.

Офiцiйна версiя РПЦ така: на початку 90-х митрополит Кирило звернувся до нiмецьких пiдприємцiв iз проханням надати Церквi гуманiтарну допомогу. I тi нiбито швиденько погодилися «подарувати» РПЦ товари, якi не могли реалiзувати в Європi. Натомiсть Церква на чолi з Патрiархом Алексiєм II домовилася з президентом Борисом Єльциним, щоби цi «пожертви» завозилися до Росiї без мита. Держава видiлила Церквi квоти, i таким чином священнослужителi здобули можливiсть продавати гуманiтарну допомогу на територiї Росiї та отримувати непоганий дохiд для
розбудови Церкви.

Натомiсть ще «занадто» вiльна на той час росiйська преса писала iнакше. Безмитне ввезення Церквою продукцiї i продаж на територiї Росiї — це цiлком продуманий бiзнес.

Сукупний оборот контрабанди, що був реалiзований через церковнi схеми впродовж десяти років, за пiдрахунками, перевищив 8 мiльярдiв доларiв. Отака гуманiтарочка!

«Експрес» зателефонував безпосередньо авторовi розслiдування 13-рiчної давностi. I дивина! Сам Сергiй Бичков уже не хоче коментувати подiї тих лiт. Ось наш дiалог:

— Я дав собi обiтницю бiльше не обговорювати публiчно персону Патрiарха Кирила. Усе, що хотiв i мiг сказати щодо цiєї теми, я висловив протягом останнього десятирiччя своєї роботи

— Якiсь факти, котрi свiдчать, що ваше розслiдування помилкове, за цей час з’явились?

— Нiяких грунтовних спростувань своїх слiв я так i не почув, але говорити про це бiльше не готовий.

Ймовiрно, Патрiарха нинi критикувати в Росiї вже не так легко, як колись митрополита.

Приголомшливi цифри

Про те, що журналiст писав правду, недвозначно засвiдчило й скликання того ж 1997 року (вiдразу пiсля виходу статей) Архиєрейського собору, присвяченого «тютюновому» питанню. Митрополитовi Кирилу довелося викручуватися i заявляти, нiбито гуманiтарнi сигарети час вiд часу без вiдома отримувачiв потрапляли разом з якимись моторами вiд холодильникiв, склопакетами. Як свiдчить запис у журналi «Православна Москва» за березень 1997 року, митрополит заявив, що його вiддiл мав два варiанти: або повертати їх  i платити за пересилання грошi, яких i так не було, або продавати. Частину залучених коштiв, стверджував, спрямували до центрального церковного бюджету, а частину вiддали на загальноцерковнi потреби. Дивно, але митрополит так i не згадав про третiй варiант: не нищити здоров’я пастви й утилiзувати зiлля, котре стiлькох людей звело зi свiту через онкологiю та хвороби серцево-судинної системи.

Та i як десятки тисяч пачок могли бути «випадковими»? Тiльки вiд отруювання населення Росiї махоркою — продажу «гуманiтарного» тютюну — у 1995 роцi Вiддiл зовнiшнiх церковних зносин одержав 75 мiльйонiв
доларiв! Про це у своїй працi «Iсторичний шлях православного талiбанства» 2002 року писав ще один дослiдник комерцiйної дiяльностi РПЦ — священик, правозахисник i полiтичний дiяч отець Глiб Якунiн.

Його аналiз офiцiйних документiв держави та Церкви шокує: загалом тютюн становив 42% так званої гуманiтарної допомоги. Всеросiйська надзвичайна комiсiя, пiдрахувавши втрати країни вiд митних пiльг РПЦ за 1994 — 1996 роки, дiйшла висновку, що вони становили майже 33 трильйони рублiв! 18 липня 1996 року влада скасувала тi пiльги, однак іже 12 вересня 1996-го уряд РФ дорученням № ВЧ-П2-3/1286 повернув їх бiзнесменам вiд Росiйської Православної Церкви.

Допомагали, скажiмо, колишнi агенти КДБ. Наприклад, один з радникiв
керiвника ВЗЦЗ, так званий профессор богослов’я Валерiй Лебедєв — у минулому генерал-майор, заступник голови КДБ Володимира Крючкова,
звiльнений з органiв 1991 року. А сестра Володимира Гундяєва, Лiдiя Леонова стала засновницею i власницею близько 300 тютюнових структур!

Гуманiтарка чи контрабанда?

До речi, сигарети поставляла не якась незрозумiла фiрма з «випадковими» залишками на складах саме такої продукцiї (у чому Кирило намагався переконати Архиєрейський собор), а один з гiгантiв свiтової тютюнової промисловостi — компанiя «Фiлiп Моррiс Продактс Iнк.».  Митнi документи тих рокiв свiдчать, що Церквi надходили сигарети найрiзноманiтнiших марок. Йшли вони зi Швейцарiї, з мiста Базеля, Гютерштрассе, 133. На iнших митних документах читаємо: «Виробник: RJR Tobacco (США). Продавець: ВЗЦЗ Московської патрiархiї». Навiть вказана адреса великогуртового сигаретного складу: «м. Москва, Данилiвський вал, 22, Данилiв монастир».

А ось ще кiлька цифр у митних документах: «Штаб гуманiтарної допомоги Росiйської Православної Церкви при Вiддiлi зовнiшнiх церковних зносин Московської патрiархiї зобов’язується здiйснити фактичне увезення до Росiйської Федерацiї товарiв, що пiдлягають маркуванню, вiдповiдно до митного режиму випуску до вiльного обiгу тютюнових виробiв, у кiлькостi 96.591.000 пачок сигарет, помiстити їх на АТЗТ «Павелецька» … гарантiйне зобов’язання ВЗЦЗ МП на суму 15.840.924 екю«.

Алмази i банки — «парафiя» ВЗЦЗ

Важко повiрити, чи не так? Як могла Церква провадити такi оборудки, ще й торгуючи тютюновою отрутою, яка непомiтно «вбивала» людей? Iз цим запитанням «Експрес» звернувся до отця Глiба Якунiна, але (о диво!) тепер i вiд нього ми не почули колишнього категоричного засудження минулого РПЦ, пов’язаного з iм’ям Патрiарха Кирила.

— Патрiарх робив помилки, — сказав нам отець Глiб, — однак нинi вiн
виправляється, намагається реформувати Православну Церкву.

Збереглися свiдчення й про iншi бiзнес-проекти вiддiлу, який очолював
митрополит Кирило.

Продаж сигарет та iншої «гуманiтарної допомоги», зокрема вина, давав колосальнi прибутки, отож постало питання: де зберiгати грошi? Тому 30 червня 1993 ВЗЦЗ РПЦ за пiдтримки Смоленської i Калiнiнградської єпархiї, Калузької i Борiвської єпархiї, Костромської єпархiї i Всецерковного православного молодiжного руху створили Акцiонерний комерцiйний банк сприяння благодiйностi та духовному розвитку Вiтчизни «Пересвiт».

А проте жоден з-понад 140 єпархiальних архиєреїв не пiдтвердив, що ВЗЦЗ скеровував якi-небудь кошти на вiдновлення зруйнованих храмiв i
монастирiв!

Зате, як подейкували «злi» язики, митрополит Кирило у тi часи дiстав у користування два лiтаки. Один, невеликий — для польотiв у Смоленськ i Калiнiнград, а другий — для польотiв за кордон.

Цiлеспрямованi заняття бiзнесом здобули й iдеологiчне обгрунтування. Митрополит Кирило в одному з iнтерв’ю тих часiв зiзнався «Лiтературнiй газетi»: «… а як, власне, виживати Церкві в Росiї часiв реформ? Варiантiв тiльки два: або у своїй господарськiй дiяльностi Церква повинна стати повноправним суб’єктом ринкової економiки, або їй належить вiдiйти в економiчну резервацiю i приректи себе там на тихе згасання».

Один з найприбутковiших бiзнесiв митрополита Кирила у 90-тi роки —
спiльна дiяльнiсть ВЗЦЗ iз АТЗТ «АРТГЕММА». 17 грудня 1993 вони уклали договiр про створення нового пiдприємства, що спецiалiзувалося на обробцi й продажу дiамантiв. Для налагодження дiяльностi товариству стали у пригодi потужнi особистi зв’язки митрополита Кирила в урядi й на митницi.

Про це недвозначно свiдчив текст додаткової угоди: «… органiзувати
видiлення Товариству державних квот на вищеназванi дорогоцiннi метали та каменi (в тому числi ограненi алмази)
, органiзувати отримання Товариством пiд видiленi квоти необхiдної кiлькостi дорогоцiнних металiв i каменiв (у тому числi огранених дiамантiв)
з вiдтермiнуванням їх викупу на строк, що передбачений чинними правовими актами, органiзувати надання Товариству сталих квот i отримання пiд них необхiдної сировини, постiйно iнформувати суспiльство про хiд виконання зобов’язань Вiддiлу церкви»
.

У договорi застережено й розподiл прибутку: «Товариство — 65%,
дослiдницький iнститут — 20%, ВЗЦЗ — 15%». Як з’ясувалось пiзнiше з
дослiджень того ж Якунiна, тiльки за 1994 рiк «АРТГЕММА» завдяки
клопотанням митрополита Кирила отримала з «Роскомдрагмету» алмазiв на 6 мiльйонiв доларiв!

«Росiйська Православна Церква нiколи не цуралася «золотого теляти», — визнає отець Глiб Якунiн. — Своєрiдними «бiзнесами» РПЦ займається й нинi, хоч уже не так масштабно, як у 90-тi. Чи можна у цьому звинувачувати Патрiарха Кирила? Я б не став, оскiльки його зв’язки з владою i комерцiйна дiяльнiсть допомогли витягти РПЦ iз занепаду.

Активну спiвпрацю Церкви з владою спостерiгаємо й сьогоднi. Але тепер це нiкому не шкодить: он i Володимир Путiн з Дмитром Медведєвим стали з повагою ставитися до Церкви. Нинi вiд священнослужителiв нiхто не вимагає спiвпрацювати з КДБ, як це було колись, писати доносiв… То що тут поганого?»

Вочевидь, дипломатичний талант Кирила та грошi, завдяки яким вiн може
носити годинник «Брiджит» за 30 тисяч доларiв, багато змiнили. Обирали нового Патрiарха у 2008-му вже не на Помiсному Соборi, як попередника, а на Архиєрейському. Тобто без участi простих священникiв i мирян — так незадовго до того змiнили правила явно пiд цього безальтернативного «наступника».

Критикувати Святiйшого, як бачимо, у РФ тепер не модно. Тим часом,
колишнiй спiвробiтник КДБ агент «Михайлов« (про що колись писав сам же Якунiн), а тепер Патрiарх Московський i всiє Русi їздить броньованим «лексусом», працює у вкритих позолотою кабiнетах й
повчає «народ Святой Русi» у рiзних країнах, що орiєнтуватися на
Христа вiрянам мало, треба — ще й на Москву.
Та чи справдi вiрить
«тютюновий» Патрiарх, що й на небi повiрять у чистоту його правди?

Олександра ТАМКОВА, Експрес

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*