Формування історичних міфів

Формування історичних міфів Російською імперією

Після перемоги в Північній війні в руках Петра І опинилася величезна імперія, яка не мала ні єдиної історії, ні розвиненої мови та культури, ні навіть своєї прийнятної назви, адже старі назви — Московія, московити — вже не влаштовували, — зазначає історик Анатолій Ціпко. — Саме тому на весь світ взялися проголошувати назву — Росія, яка начебто пряма спадкоємиця Київської Русі (давньоукраїнської держави), а народ метрополії було названо «русским», слов’янським».

Насправді проблема для Москви залишалася. Вона полягала в тому, що в бібліотеках монастирів і навчальних закладів, у різних архівах України була величезна кількість літописів, хронік та інших раритетів, зміст яких абсолютно суперечив цим нововведенням. Творців імперії не влаштовувало також існування на загарбаній території самого українського народу, який мав свою давню мову, свою культуру, був прямим спадкоємцем Київської Русі, а отже, його прирекли зникнути з історичної мапи.

Приклад того, що треба робити, продемонстрував сам Петро І. За його наказом було сфальсифіковано так званий Радзивилівський літопис із текстом «Повісти врем’яних літ». Факт фальсифікації викрив відомий історик того часу В.Татіщев, після чого потрапив в опалу, а всі його історичні праці стали для Государства Російського «крамольными». Крамола полягала в тому, що він чесно писав про фінську й ординську історію Росії, яка не мала нічого спільного з історією Київської Русі.

Петро І, а слідом за ним Катерина II, доклали максимум зусиль, щоб у першу чергу знайти і вивезти до Москви з території колонізованої України всі історичні матеріали. Далі все було організовано з нечуваним розмахом і цинізмом. Четвертого грудня 1783 року за наказом Катерини II було створено «Комиссию для составления записок о древней истории, преимущественно России» під керівництвом графа А.Шувалова. Дійсним же керівником комісії протягом десяти років була сама Катерина II. Підсумком діяльності комісії став безпрецедентний історичний злочин: усі оригінали літописів зникли, а замість них почали з’являтися так звані «летописные своды», в яких було все, крім історичної правди.

 

Анатолій Ціпко підкреслює, що в процесі широкомасштабної фальсифікації створювалася ціла серія стратегічних історичних міфів, зокрема:

1. Про існування Суздальської Русі, хоча про її існування ніхто до Катерини ІІ не знав.
2. Про те, що Москва була заснована за участі київських князів, хоч до цього було відомо, що заснували її волею ординського хана Мінгу-Гірея 1272 року.
3. Про те, що Московія — це Русь, а московити вже не фіни і не татари, а слов’яни — «русский народ».
4. Про якесь «иго Орды», хоч до цього історики вважали, що Московія протягом трьох століть була складовою частиною Орди і оплотом її боротьби з Руссю.
5. Про «подвиги» князів О.Невського і Д.Донського.

 

Катерина ІІ і думки не припускала, що вона — принцеса германська — може опинитися в одному ряду серед татаро-монгольської родової знаті, і тому власноруч склала родовід російських великих князів. При цьому вона стверджувала, що вірити треба не історичним фактам, а «нужному нам порядку».

Всі ці вигадки були остаточно канонізовані і стали основою для створення безлічі інших історичних та літературних міфів у 40—50-х роках минулого століття, коли відбувався поворот від пролетарського інтернаціоналізму до російського націонал-більшовизму. Сталін і його найближчі соратники заперечували багатоетнічну історію Російської імперії на користь історичного наративу, який би підкреслював панівне значення російського народу в будівництві держави впродовж усієї історії. Особливою загрозою для Російської комуністичної імперії було зародження й утвердження української національної свідомості. Крім жорстокого терору проти українців московський режим цілеспрямовано працював над тим, щоби українська самосвідомість утверджувала себе як особлива форма російської свідомості. На це була спрямована вся гуманітарна сфера (література, мистецтво, історія, засоби масової інформації, освіта, наука), яка стала потужним засобом державної політики та маніпуляції свідомістю населення. Багато поколінь, мільйони людей були виховані на цинічній брехні, яка і нині залишається непорушною в історії Росії і активно впливає на державну й освітню політику в Україні.


Джерело: ДТ

Мова — основа безпеки української нації

 

Російська публіцистка Тетяна Миронова наголошує, що «мова — це потужний зв’язок між російськими людьми минулих і майбутніх часів. Змініть мову, спотворте її, знищіть її національну самодостатність сьогодні, і ми не впізнаємо себе ні в наших пращурах учора, ні в наших нащадках завтра; втративши минуле, не матимемо майбутнього, перестанемо існувати як нація… Ось чому збереження російської мови є основа безпеки російської нації і на її захист повинні бути спрямовані охоронні дії держави, що поклала в підгрунтя своєї політики доктрину безпеки».

Людмила Путіна (дружина екс-президента Росії Володимира Путіна) у своєму виступі на Всеросійській науковій конференції «Російська мова на межі тисячоліть» підкреслила, що на основі спільної мови досягається взаєморозуміння між владою і народом, яке дозволяє говорити про загальні цінності. «Російська мова об’єднує людей у російський світ — сукупність тих, які розмовляють і думають цією мовою», — підкреслює Людмила Путіна. І робить такий однозначний висновок: «Кордони російського світу проходять по кордонах вживання російської мови».

Виникає запитання насамперед до президента України В.Януковича: «А де ж тоді проходять «кордони українського світу», якщо «кордони російського» проходять по коридорах влади в Україні? Отже, маємо справу з небаченим досі в історії людської цивілізації фактом: нація, яка, звільнившись від рабства де-юре, здобувши незалежність, право і можливість розбудовувати власну державу, чи не найбільше енергії і коштів витрачає на те, щоб остаточно виродитися, самоліквідуватися, дотла знищити українську мову, національну культуру, духовність. Тобто закінчити злочинний процес геноциду, етноциду і лінгвоциду самогубством, довершити те, чого не встигли зробити впродовж століть усі колонізатори України. «Йдеться ж навіть не про вживання чи не вживання української мови, а про зживання її зі світу. Подібні ситуації в постколоніальних країнах були, але щоб після здобуття Незалежності у своїй власній державі терпіти таку дискримінацію, такий неприхований цинізм — це безпрецедентно», — наголосила Ліна Костенко.

У всіх народів рідна мова — це не лише засіб спілкування, це — Дім буття, це — національна сутність. В Україні українська мова — це, на жаль, для багатьох фактор відчуження. Не інтелектуальне надбання століть, не засіб порозуміння, не першоелемент культури, літератури, мистецтва, а з важкої руки московської імперії ще й досі для багатьох — це «оголтелый буржуазный национализм», ознака сепаратизму, причина конфліктів і моральних травм. Саме тому, що мова є своєрідним синтезом усього національного, єдиним фактором української національної ідентичності, «мовне питання неминуче перестає бути тільки лінгвістичним питанням, чи, краще сказати, безпосередньо лінгвістичним, а стає також — і то часто насамперед, питанням політичним, соціальним і культурним», — підкреслював Ю.Шевельов. Це явище найяскравіше видно в історії російщення українців. Царський і комуністичний режими створили понад 400 циркулярів, указів, постанов, які розкривають жорстоку московську політику, спрямовану на знищення української мови, культури, духовності та українців як етносу.

Український народ опинився наприкінці ХХ століття на межі існування саме через те, що протягом кількох століть вимушений був дивитися на свою історію російськими очима. Після багатовікового етноциду, лінгвоциду та спланованого у Москві Голодомору (геноциду. — В.Л.)
1932—1933 років він мав розчинитися у так званій «єдиній історичній спільності — радянському народі».

Нищення українського народу набуло системного, комплексного характеру одразу після поразки шведсько-українського війська під Полтавою 1709 р. — відчайдушної спроби гетьмана Мазепи визволити Україну з-під московського іга. «В руках Петра І опинилася величезна імперія, яка не мала ні єдиної історії, ні розвиненої мови та культури, ні навіть своєї прийнятної назви, адже старі назви — Московія, московити — вже не влаштовували, — зазначає історик Анатолій Ціпко. — Саме тому на весь світ взялися проголошувати назву — Росія, яка начебто пряма спадкоємиця Київської Русі (давньоукраїнської держави. — В.Л.), а народ метрополії було названо «русским», слов’янським». Насправді проблема для Москви залишалася. Вона полягала в тому, що в бібліотеках монастирів і навчальних закладів, у різних архівах України була величезна кількість літописів, хронік та інших раритетів, зміст яких абсолютно суперечив цим нововведенням.

Творців імперії не влаштовувало також існування на загарбаній території самого українського народу, який мав свою давню мову, свою культуру, був прямим спадкоємцем Київської Русі, а отже, його прирекли зникнути з історичної мапи.

Приклад того, що треба робити, продемонстрував сам Петро І. За його наказом було сфальсифіковано так званий Радзивилівський літопис із текстом «Повісти врем’яних літ». Факт фальсифікації викрив відомий історик того часу В.Татіщев, після чого потрапив в опалу, а всі його історичні праці стали для Государства Російського «крамольными». Крамола полягала в тому, що він чесно писав про фінську й ординську історію Росії, яка не мала нічого спільного з історією Київської Русі.

Петро І, а слідом за ним Катерина II, доклали максимум зусиль, щоб у першу чергу знайти і вивезти до Москви з території колонізованої України всі історичні матеріали. Далі все було організовано з нечуваним розмахом і цинізмом. Четвертого грудня 1783 року за наказом Катерини II було створено «Комиссию для составления записок о древней истории, преимущественно России» під керівництвом графа А.Шувалова. Дійсним же керівником комісії протягом десяти років була сама Катерина II. Підсумком діяльності комісії став безпрецедентний історичний злочин: усі оригінали літописів зникли, а замість них почали з’являтися так звані «летописные своды», в яких було все, крім історичної правди.

«Якби нинішні провідні політичні діячі та партії справді хотіли об’єднувати Україну, то вони могли б негайно розпочати формування єдиного інформаційного простору заходу і сходу (на сході є чимало міст, де в кіосках преси неможливо знайти київську газету, навіть російськомовну; де неможливо почути київське радіо (передусім канали Національної радіокомпанії України. — В.Л.), не кажучи вже про львівську пресу), розпочати формування єдиного освітнього простору, щоб у школах Львова та Севастополя, Донецька та Луцька історію не викладали так, ніби ці міста належать до різних держав», — справедливо наголошує Ігор Лосєв.

Історичний час вимагає від кожного з нас, незалежно від національності, зайняти чітку, однозначну, безкомпромісну позицію щодо національно-державних інтересів. Зволікати не можна, не маємо права не використати історичний шанс для здійснення одвічної мрії про свободу і для жертовної боротьби за реальну українську незалежність. Не використати цей шанс — злочинно супроти себе, родини, нації, держави. Тільки органічне поєднання розвитку національної економіки зі всебічним функціонуванням української мови, культури, духовності і є основою національної ідентифікації українців, єдності всіх регіонів України, гарантом миру і зміцнення держави.

Джерело: ДТ

Сигаретний Патрiарх


Сигаретний Патрiарх

«Експрес»  вирiшив дослiдити вельми неоднозначне минуле  предстоятеля РПЦ, людини, яка, на думку деяких експертiв, в найближчому майбутньому матиме iстотний вплив на розвиток подiй у нашiй країнi.

«Гуманiтарнi» сигарети — на благо Церкви

Ця iсторiя почалася задовго до того, як Кирило зiйшов на патрiарший престол РПЦ. Нинi про «бурхливу молодiсть» тодi ще митрополита Кирила в Росiї вголос майже нiхто не згадує — ну просто якось не пасує говорити, що Святiйший — з грiхами. Однак, як то кажуть, «iз пiснi слiв не викинеш» — про сумнiвну бiзнесову дiяльнiсть нинiшнього Патрiарха, котра процвiтала в 90-тi роки пiд прикриттям Церкви, збереглося чимало фактiв.

1997 року росiйський iнформацiйний простiр сколихнула серiя скандальних розслiдувань журналiста Сергiя Бичкова, опублiкованих у газетi «МК». Саме ця людина вперше насмiлилася вiдкрито заявити: Росiйська Православна Церква «приторговує» контрабанднимим сигаретами й має вiд цього сотнi
мiльйонiв доларiв прибутку! А провадить активну комерцiйну дiяльнiсть Вiддiл зовнiшнiх церковних зносин, який на той час уже кiлька рокiв очолював авторитетний митрополит Кирило.

Власне, своє особливе становище серед вищих церковних служителiв
Володимир Гундяєв (справжнє iм’я теперiшнього патрiарха) i заслужив
завдяки органiзацiї бiзнесової дiяльностi ВЗЦЗ. Ще б пак! Розграбованiй i понiвечинiй радянською владою Церквi грошi тодi були вкрай потрiбнi. I Кирило, як нiхто iнший, знав, де їх узяти.

Автор скандального журналiстського розслiдування викрив митрополита Кирила у куруваннi заробляння грошей не зовсiм «благими» способами — масштабною контрабандою i торгiвлею шкiдливим для здоров’я людей товаром.

Офiцiйна версiя РПЦ така: на початку 90-х митрополит Кирило звернувся до нiмецьких пiдприємцiв iз проханням надати Церквi гуманiтарну допомогу. I тi нiбито швиденько погодилися «подарувати» РПЦ товари, якi не могли реалiзувати в Європi. Натомiсть Церква на чолi з Патрiархом Алексiєм II домовилася з президентом Борисом Єльциним, щоби цi «пожертви» завозилися до Росiї без мита. Держава видiлила Церквi квоти, i таким чином священнослужителi здобули можливiсть продавати гуманiтарну допомогу на територiї Росiї та отримувати непоганий дохiд для
розбудови Церкви.

Натомiсть ще «занадто» вiльна на той час росiйська преса писала iнакше. Безмитне ввезення Церквою продукцiї i продаж на територiї Росiї — це цiлком продуманий бiзнес.

Сукупний оборот контрабанди, що був реалiзований через церковнi схеми впродовж десяти років, за пiдрахунками, перевищив 8 мiльярдiв доларiв. Отака гуманiтарочка!

«Експрес» зателефонував безпосередньо авторовi розслiдування 13-рiчної давностi. I дивина! Сам Сергiй Бичков уже не хоче коментувати подiї тих лiт. Ось наш дiалог:

— Я дав собi обiтницю бiльше не обговорювати публiчно персону Патрiарха Кирила. Усе, що хотiв i мiг сказати щодо цiєї теми, я висловив протягом останнього десятирiччя своєї роботи

— Якiсь факти, котрi свiдчать, що ваше розслiдування помилкове, за цей час з’явились?

— Нiяких грунтовних спростувань своїх слiв я так i не почув, але говорити про це бiльше не готовий.

Ймовiрно, Патрiарха нинi критикувати в Росiї вже не так легко, як колись митрополита.

Приголомшливi цифри

Про те, що журналiст писав правду, недвозначно засвiдчило й скликання того ж 1997 року (вiдразу пiсля виходу статей) Архиєрейського собору, присвяченого «тютюновому» питанню. Митрополитовi Кирилу довелося викручуватися i заявляти, нiбито гуманiтарнi сигарети час вiд часу без вiдома отримувачiв потрапляли разом з якимись моторами вiд холодильникiв, склопакетами. Як свiдчить запис у журналi «Православна Москва» за березень 1997 року, митрополит заявив, що його вiддiл мав два варiанти: або повертати їх  i платити за пересилання грошi, яких i так не було, або продавати. Частину залучених коштiв, стверджував, спрямували до центрального церковного бюджету, а частину вiддали на загальноцерковнi потреби. Дивно, але митрополит так i не згадав про третiй варiант: не нищити здоров’я пастви й утилiзувати зiлля, котре стiлькох людей звело зi свiту через онкологiю та хвороби серцево-судинної системи.

Та i як десятки тисяч пачок могли бути «випадковими»? Тiльки вiд отруювання населення Росiї махоркою — продажу «гуманiтарного» тютюну — у 1995 роцi Вiддiл зовнiшнiх церковних зносин одержав 75 мiльйонiв
доларiв! Про це у своїй працi «Iсторичний шлях православного талiбанства» 2002 року писав ще один дослiдник комерцiйної дiяльностi РПЦ — священик, правозахисник i полiтичний дiяч отець Глiб Якунiн.

Його аналiз офiцiйних документiв держави та Церкви шокує: загалом тютюн становив 42% так званої гуманiтарної допомоги. Всеросiйська надзвичайна комiсiя, пiдрахувавши втрати країни вiд митних пiльг РПЦ за 1994 — 1996 роки, дiйшла висновку, що вони становили майже 33 трильйони рублiв! 18 липня 1996 року влада скасувала тi пiльги, однак іже 12 вересня 1996-го уряд РФ дорученням № ВЧ-П2-3/1286 повернув їх бiзнесменам вiд Росiйської Православної Церкви.

Допомагали, скажiмо, колишнi агенти КДБ. Наприклад, один з радникiв
керiвника ВЗЦЗ, так званий профессор богослов’я Валерiй Лебедєв — у минулому генерал-майор, заступник голови КДБ Володимира Крючкова,
звiльнений з органiв 1991 року. А сестра Володимира Гундяєва, Лiдiя Леонова стала засновницею i власницею близько 300 тютюнових структур!

Гуманiтарка чи контрабанда?

До речi, сигарети поставляла не якась незрозумiла фiрма з «випадковими» залишками на складах саме такої продукцiї (у чому Кирило намагався переконати Архиєрейський собор), а один з гiгантiв свiтової тютюнової промисловостi — компанiя «Фiлiп Моррiс Продактс Iнк.».  Митнi документи тих рокiв свiдчать, що Церквi надходили сигарети найрiзноманiтнiших марок. Йшли вони зi Швейцарiї, з мiста Базеля, Гютерштрассе, 133. На iнших митних документах читаємо: «Виробник: RJR Tobacco (США). Продавець: ВЗЦЗ Московської патрiархiї». Навiть вказана адреса великогуртового сигаретного складу: «м. Москва, Данилiвський вал, 22, Данилiв монастир».

А ось ще кiлька цифр у митних документах: «Штаб гуманiтарної допомоги Росiйської Православної Церкви при Вiддiлi зовнiшнiх церковних зносин Московської патрiархiї зобов’язується здiйснити фактичне увезення до Росiйської Федерацiї товарiв, що пiдлягають маркуванню, вiдповiдно до митного режиму випуску до вiльного обiгу тютюнових виробiв, у кiлькостi 96.591.000 пачок сигарет, помiстити їх на АТЗТ «Павелецька» … гарантiйне зобов’язання ВЗЦЗ МП на суму 15.840.924 екю«.

Алмази i банки — «парафiя» ВЗЦЗ

Важко повiрити, чи не так? Як могла Церква провадити такi оборудки, ще й торгуючи тютюновою отрутою, яка непомiтно «вбивала» людей? Iз цим запитанням «Експрес» звернувся до отця Глiба Якунiна, але (о диво!) тепер i вiд нього ми не почули колишнього категоричного засудження минулого РПЦ, пов’язаного з iм’ям Патрiарха Кирила.

— Патрiарх робив помилки, — сказав нам отець Глiб, — однак нинi вiн
виправляється, намагається реформувати Православну Церкву.

Збереглися свiдчення й про iншi бiзнес-проекти вiддiлу, який очолював
митрополит Кирило.

Продаж сигарет та iншої «гуманiтарної допомоги», зокрема вина, давав колосальнi прибутки, отож постало питання: де зберiгати грошi? Тому 30 червня 1993 ВЗЦЗ РПЦ за пiдтримки Смоленської i Калiнiнградської єпархiї, Калузької i Борiвської єпархiї, Костромської єпархiї i Всецерковного православного молодiжного руху створили Акцiонерний комерцiйний банк сприяння благодiйностi та духовному розвитку Вiтчизни «Пересвiт».

А проте жоден з-понад 140 єпархiальних архиєреїв не пiдтвердив, що ВЗЦЗ скеровував якi-небудь кошти на вiдновлення зруйнованих храмiв i
монастирiв!

Зате, як подейкували «злi» язики, митрополит Кирило у тi часи дiстав у користування два лiтаки. Один, невеликий — для польотiв у Смоленськ i Калiнiнград, а другий — для польотiв за кордон.

Цiлеспрямованi заняття бiзнесом здобули й iдеологiчне обгрунтування. Митрополит Кирило в одному з iнтерв’ю тих часiв зiзнався «Лiтературнiй газетi»: «… а як, власне, виживати Церкві в Росiї часiв реформ? Варiантiв тiльки два: або у своїй господарськiй дiяльностi Церква повинна стати повноправним суб’єктом ринкової економiки, або їй належить вiдiйти в економiчну резервацiю i приректи себе там на тихе згасання».

Один з найприбутковiших бiзнесiв митрополита Кирила у 90-тi роки —
спiльна дiяльнiсть ВЗЦЗ iз АТЗТ «АРТГЕММА». 17 грудня 1993 вони уклали договiр про створення нового пiдприємства, що спецiалiзувалося на обробцi й продажу дiамантiв. Для налагодження дiяльностi товариству стали у пригодi потужнi особистi зв’язки митрополита Кирила в урядi й на митницi.

Про це недвозначно свiдчив текст додаткової угоди: «… органiзувати
видiлення Товариству державних квот на вищеназванi дорогоцiннi метали та каменi (в тому числi ограненi алмази)
, органiзувати отримання Товариством пiд видiленi квоти необхiдної кiлькостi дорогоцiнних металiв i каменiв (у тому числi огранених дiамантiв)
з вiдтермiнуванням їх викупу на строк, що передбачений чинними правовими актами, органiзувати надання Товариству сталих квот i отримання пiд них необхiдної сировини, постiйно iнформувати суспiльство про хiд виконання зобов’язань Вiддiлу церкви»
.

У договорi застережено й розподiл прибутку: «Товариство — 65%,
дослiдницький iнститут — 20%, ВЗЦЗ — 15%». Як з’ясувалось пiзнiше з
дослiджень того ж Якунiна, тiльки за 1994 рiк «АРТГЕММА» завдяки
клопотанням митрополита Кирила отримала з «Роскомдрагмету» алмазiв на 6 мiльйонiв доларiв!

«Росiйська Православна Церква нiколи не цуралася «золотого теляти», — визнає отець Глiб Якунiн. — Своєрiдними «бiзнесами» РПЦ займається й нинi, хоч уже не так масштабно, як у 90-тi. Чи можна у цьому звинувачувати Патрiарха Кирила? Я б не став, оскiльки його зв’язки з владою i комерцiйна дiяльнiсть допомогли витягти РПЦ iз занепаду.

Активну спiвпрацю Церкви з владою спостерiгаємо й сьогоднi. Але тепер це нiкому не шкодить: он i Володимир Путiн з Дмитром Медведєвим стали з повагою ставитися до Церкви. Нинi вiд священнослужителiв нiхто не вимагає спiвпрацювати з КДБ, як це було колись, писати доносiв… То що тут поганого?»

Вочевидь, дипломатичний талант Кирила та грошi, завдяки яким вiн може
носити годинник «Брiджит» за 30 тисяч доларiв, багато змiнили. Обирали нового Патрiарха у 2008-му вже не на Помiсному Соборi, як попередника, а на Архиєрейському. Тобто без участi простих священникiв i мирян — так незадовго до того змiнили правила явно пiд цього безальтернативного «наступника».

Критикувати Святiйшого, як бачимо, у РФ тепер не модно. Тим часом,
колишнiй спiвробiтник КДБ агент «Михайлов« (про що колись писав сам же Якунiн), а тепер Патрiарх Московський i всiє Русi їздить броньованим «лексусом», працює у вкритих позолотою кабiнетах й
повчає «народ Святой Русi» у рiзних країнах, що орiєнтуватися на
Христа вiрянам мало, треба — ще й на Москву.
Та чи справдi вiрить
«тютюновий» Патрiарх, що й на небi повiрять у чистоту його правди?

Олександра ТАМКОВА, Експрес

«Русский мир» виявився нерелігійним

 

«Русский мир» в який нас так тягуть, як заїзжі патріархи й кремлівські урядовці, так й місцеві посіпаки «північного брата» — виявляється є не такий вже релігійний й духовний.

Закликаючи українців до «Русского мира» патріарх Кирило й його підлеглі не одноразово наголошували на «великой духовной силе единого народа», на спільній історій й цінностях. Ну про «спільну церковну історію» вже мовилось не раз, як і про те, що її не дуже то багато й було. А ось – свіжі данні соціологічних опитувань спростовують ще й твердження єдиних та неділимих про спільну духовність та релігійність «північних братніх народів».

Нещодавно авторитетне агентство Gallup опублікувало результати дослідження в 114 країнах світу, які показують, що релігія, як і раніше відіграє важливу роль в житті людей в усьому світі. Так, в середньому по світу частка дорослих, які стверджують, що релігія є важливою частиною їх повсякденного життя, становить 84%.

Однак є й аутсайдери. В 10 країнах світу всього до 35% жителів заявили, що релігія є важливою частиною їх повсякденного життя. До країн, в яких більше половини населення вважають, що релігія не є для них важливою складовою їх життя належать:

1. Естонія (16% — релігія є частиною повсякденного життя), (78% — релігія не є частиною життя)
2. Швеція (17%), (82%)
3. Данія (19%), (80%)
4. Японія (24%), (75%)
5. Гонконг (24%), (74%)
6. Великобританія (27%), (73%)
7. В’єтнам (30%), (69%)
8. Франція (30%), (69%)
9. Росія (34%), (60%)
10. Білорусь (34%), (56%)

Україна в цьому списку знаходиться посередині. 46 % населення назвали релігію важливою частиною свого життя, 48 % — сказали, що ні.

Краще за нас з релігійною свідомістю мешканців є справи в Молдові (72% — проти 19%), Польщі (75% — 19%), Грузії (81% — 16%). В Італії й Греції релігію вважають значущою в своєму житті 72 й 71 відсотків відповідно, а в США – 65%.

То може, перш ніж лізти в Україну зі своїм уставом, краще б було діячам «Русского мира» добре попрацювати на своїй канонічній території Московського царства, й наполегливо підіймати духовність й релігійну свідомість власного – російського народу.

 

Повністю данні дослідження «Ґелоп» можна проглянути тут: